O nás

Marie vystudovala PřF UK, obor zoologie bezobratlých a Jednooborové učitelství chemie, cítí se být učitelkou biologie a chemie. Navštěvovuje také kurz kreativní pedagogika na katedře Autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. Momentálně je doma s dětmi a veškerou zvěří a ve volných chvílích dělá vedoucí na biologických soustředěních Arachne.

Kilián vystudoval nejdřívě bakalářský obor biologie na PřF UK, potom přešel na 1.LF UK a vystudoval Všeobecné lékařství. Nyní pracuje jako neonatolog v porodnici u Apolináře v Praze, kde se specializuje na péči o předčasně narozené novorozence a příležitostně na Dětském oddělení Oblastní nemocnice Příbram.