Další aktivity

Od jara do podzimu vypásáme přírodně hodnotné lokality v okolí. Na místě vždy postavíme ohradník a s pomocí Airin tam zaženeme na pár týdnů ovce a případně dovedeme i kozy.

Tyto činnosti porovádíme ve spolupráci s občanským sdružením Bělozářka za podpory Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Motýli

Na Kamýcku žije několik desítek druhů motýlů, včetně některých velice vzácných druhů. Dík tomu, že je místní krajina tak chudá a neůrodná, nebyla zničena intenzivním zemědělstvím a proto dnes patří mezi druhově nejbohatší místa, co se výskytu motýlů v ČR týče. Ale v dnešní době zarůstají okraje lesů, meze i skalnaté stráně křovinami a motýli tak ztrácí svá stanoviště. Obnovením pastvy v těchto místech podporujeme udržení druhové bohatosti motýlů.

Skalní město Velká

Křovinatá stráň nad Kamýkem nad Vltavou

Zarostlé louky poblíž Vápenice

Okraj lesa za vesnicí

Acidofilní step u Kamýka nad Vltavou

Na této lokalitě jsou doposud zachovaná společenstva rostlin charakteristických pro vypásanou krajinu. Pokud by se teplomilné trávníky dál nechaly zarůstat, vzácné rostliny by postupně vymizely. Ovce a kozy potlačí růst konkurenčně silnějších rostlin a zmlazování křovin. Naruší také drn, díky tomu se mohou snáze šířit původní rostliny.