Další aktivity

Acidofilní step u Kamýka nad Vltavou

S pomocí Airin sem na část léta přeháníme naše ovce a kozy.

V okolí se kdysi páslo a na této lokalitě jsou doposud zachovaná společenstva rostlin charakteristických pro tento způsob hospodaření. Pokud by se teplomilné trávníky dál nechaly zarůstat, vzácné rostliny by postupně vymizely. Ovce a kozy potlačí růst konkurenčně silnějších rostlin a zmlazování křovin. Naruší také drn, díky tomu se mohou snáze šířit původní rostliny.

Těmto rostlinám pomáháme ve spolupráci s občanským sdružením Bělozářka a obcí Kamýk nad Vtavou za podpory Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.